• (972) 445-0825

2008 Yamaha Royal Star Venture Trim & Accents

Yamaha Motor 

Billet Choke Knob Cover

Billet Choke Knob Cover

$37.90

Retail $49.95

Yamaha Motor 

Billet Fuel Tank Mount Cover

Billet Fuel Tank Mount Cover

$78.96

Retail $103.99

Yamaha Motor 

Billet License Plate Frame

Billet License Plate Frame

$70.61

Retail $94.99

Yamaha Motor 

Brass License Plate Frame

Brass License Plate Frame

$29.13

Retail $37.99

Yamaha Motor 

Chrome Allen Bolt Plugs

Chrome Allen Bolt Plugs

from $5.93

 

Yamaha Motor 

Chrome Fender Tips

Chrome Fender Tips

$67.06

Retail $90.95